ΝΕΑ προϊόντα

Διακεκριμένα Προϊόντα

Tips και ιδέες

Αδεια διάθεσης στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (φυτορρυθμιστική ουσία) ΟRYFEN 48 SL

Χορηγήθηκε άδεια διάθεσης στην αγορά (Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ):8303 / 20.07.2020) στο...

Διευρύνθηκε η έγκριση του PROXY 10 EC

Διευρύνθηκε η  έγκριση του PROXY 10 EC ( pyriproxyfen 10% β/o)  ( Προϊόν αναφοράς της παράλληλης...

Επέκταση της συνεργασίας μας με την εταιρία AIFAR AGROCHIMICA SRL Ιταλίας

Επέκταση της συνεργασίας μας με την εταιρία AIFAR AGROCHIMICA SRL Ιταλίας τόσο σε βιοδιεγέρτες όσο και σε...