Η πλέον αποτελεσματική και οικολογική λύση στο τεράστιο πρόβλημα της Μύγας Μεσογείου (Ceratitis Capitata).

Η πλέον αποτελεσματική και οικολογική λύση στο τεράστιο πρόβλημα της Μύγας Μεσογείου (Ceratitis Capitata).

Η παγίδα CERA TRAP είναι ένα υγρό δόλωμα βασισμένο σε μια συγκεκριμένη πρωτεϊνική φόρμουλα που αναπτύχθηκε από την ΒΙΟΙΒΕRICA.
Βασίζεται στην έκκληση πτητικών ενώσεων, κυρίως ετεροκυκλικών αμινών (πιπεραζινοδιόνης) και οργανικών οξέων, με εξαιρετικά ελκυστική ισχύ για τα ακμαία του εντόμου και ειδικά για τα θηλυκά .

  • Εξαιρετικά εκλεκτικό και αβλαβή για τα ωφέλιμα
  • 100% οικολογική λύση
  • Δεν αφήνει υπολλείματα πάνω στους καρπούς
  • Οικονομική και Αποτελεσματική αντιμετώπιση της Μύγας Μεσογείου
  • Μαζική παγίδευση
  • Μεγάλη διάρκεια

Αρ. Έγκρισης Κυκλοφ. (ΥΑΑΤ): 9088 / 05-12-2018