Η AXIVΕΝ Μ ΑGRO:

  • Διαθέτει πανελλαδικό δίκτυο πωλήσεων και διανομής, καλύπτοντας έτσι όλες τις περιοχές της Ελλάδος διατηρώντας 1000 και πλέον σημεία πώλησης

  • Συνεργάζεται  με 3 εταιρίες logistic σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και φροντίζει για την καθημερινή εκτέλεση των παραγγελιών

  • Σε συνεργασία με τους κατά τόπους συνεργάτες μας , ανά την Ελλάδα, παρέχουμε τεχνικές πληροφορίες για την επίλυση των περισσότερων και εντονότερων προβλημάτων που παρουσιάζονται στην Ελληνική Γεωργία