ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ

Υψηλή ποιότητα για εξαιρετικές αποδόσεις με προσεκτική επιλογή πρώτων υλών και τελειοποιημένη πλήρης φόρμουλα

  • μέγιστη απορρόφηση
  • ποιότητα στη θρέψη
  • μέγιστη παραγωγή
Ελεύθερα Χλωροϊόντων Διαιτητικού βαθμού Νιτρικό κάλιο (ίδιας ποιότητας με το συντηρητικό τροφίμων), ελεύθερο χλωρίου και άλλων προσμίξεων.Φόρμουλα που δεν περιέχει άλατα με βάση το χλώριο, π.χ δεν χρησιμοποιείται  KCl ως πρώτη ύλη.
Φώσφορος Αμμωνιοποιημένα φωσφορικά (MAP, DAP) διαιτητικού βαθμού πλήρως απελευθερωμένα χλωρίου.
Άζωτο Πολύ αργή κοκκοποίηση ουρίας που εκμηδενίζει το ποσοστό παραγόμενης διουρίας στο τελικό προϊόν
Ιχνοστοιχεία

Όλα τα ιχνοστοιχεία περιέχονται σε μορφή συμπλόκων με το χηλικό παράγοντα EDTA ώστε να είναι πλήρως αφομοιώσιμα από το φύλλωμα, με μηδενικές απώλειες.Πακέτο ιχνοστοιχείων σε ιδανική ποσοστιαία αναλογία, για επίτευξη μέγιστου συνεργισμού με αποφυγή ανταγωνιστικών φαινομένων.

Διαλυτότητα-Φόρμουλα Συνολική άλεση, και όχι μόνο απλή ανάμειξη της τελικής φόρμουλας ώστε οι κόκκοι του παραγόμενου λιπάσματος να είναι λεπτοί, ομοιόμορφοι σε μέγεθος και 100% υδατοδιαλυτοί.
Χημικές Ιδιότητες Πολύ χαμηλή ηλεκτρική αγωγιμόητα (< 1), που όχι μόνο δεν επιβαρύνει τα φυτό και το εδαφικό διάλυμα με επιπρόσθετα άλατα, αλλά βελτιώνει την οξύτητα τόσο του εδάφους (υδρολίπανση) όσο και του ψεκαστικού υγρού (διαφυλλικές εφαρμογές).