• Ενισχύει τις φυσικές ιδιότητες των ιόντων των μετάλλων.
  • Τα ιόντα μετάλλων σε μορφή υπέρμικρου μεγέθους (ιόν χαλκού 30 φορές μικρότερο από το μόριό του), διεισδύουν στους φυτικούς ιστούς. Τα ιόντα Χαλκού, με τελικό μέγεθος 0,144nm έναντι 0,1nm του νερού, ενσωματώνονται πλήρως σε αυτό και ακολουθούν την πορεία του στους φυτικούς ιστούς.
  • Τα ιόντα μετάλλων παραμένουν σταθερά και ενεργά σε ποικίλες συνθήκες ενώ αναμειγνύονται αμέσως και διανέμονται ομοιόμορφα στο ψεκαστικό υγρό χωρίς να καθιζάνουν (ακόμα και χωρίς μηχανική ανάδευση) σε αντίθεση με άλλες μορφές Χαλκού, Ψευδαργύρου κ.α.

Tα προϊόντα OCION διαθέτουν την μοναδική καινοτόμο Τεχνολογία Ιοντικού Υδατοδιαλυτού  Πλέγματος  ( Aquous  Ion  Matrix – AIM) (πατέντα  της  Καναδικής εταιρείας  OCION  WATER  SCIENCE  LTD) που εφαρμόζεται σε ιόντα μετάλλων επιτυγχάνοντας τα εξής:

Ενισχυμένο, υψηλής αποτελεσματικότητας υγρό θρεπτικό λίπασμα υδατοδιαλυτών ιόντων Χαλκού (Cu) 5% β/ο συνδυαστικά με υδατοδιαλυτά ιόντα Ψευδαργύρου (Zn) 1.65% β/ο και Θείου (S) 5.91% β/ο.

Μοναδικά θρεπτικά διαλύματα 6% β/ο υδατοδιαλυτών ιόντων Χαλκού (Cu).

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ :

 «    Σκευάσματα υψηλής αποτελεσματικότητας, ακόμη και σε ιδιαίτερα χαμηλές δόσεις.

«    Ενισχύουν την ευρωστία και την υγεία των φυτών καθιστώντας τα ποιο ικανά να αντιμετωπίσουν την πλειονότητα των μυκητολογικών και βακτηριολογικών ασθενειών.

«    Ασφαλή για το περιβάλλον (Εγκεκριμένο από τον Αμερικάνικο Οργανισμό Προστασίας του Περιβάλλοντος US EPA – 88901).

 

 

ΜΕΘΟΔΟΣ  ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ & ΔΟΣΕΙΣ:

Εφαρμόζονται σε όλες τις θερμοκηπιακές και υπαίθριες καλλιέργειες διαφυλλικά ή από το έδαφος:

Εφαρμογές από εδάφους (ριζοπότισμα): 400-800 cc/στρέμμα ανάλογα με το μέγεθος του προβλήματος.

Διαφυλλικές εφαρμογές: 100cc/100lt νερού έως 200cc/100lt  νερό ανάλογα με το μέγεθος του προβλήματος.