Διευρύνθηκε η  έγκριση του PROXY 10 EC ( pyriproxyfen 10% β/o)  ( Προϊόν αναφοράς της παράλληλης εισαγωγής του PROXY : BRAI 10  EC ) στο φάσμα δράσης του.

Link: http://wwww.minagric.gr/greek/data/BRAI-10EC-tr20-fasma-clp-pHI-14538.pdf#