Κατηγορία & τρόπος δράσης:

Εκλεκτικό μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση αγρωστωδών και πλατύφυλλων ζιζανίων σε καλλιέργεια αραβοσίτου. Μίγμα τριών διασυστηματικών ζιζανιοκτόνων, το rimsulfuron και το nicosulfuron της ομάδας των Σουλφονυλουριών και το dicamba το οποίο ανήκει στα παράγωγα βενζοϊκού οξέος με ορμονική δράση.

Βασικά χαρακτηριστικά: 

 ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ: Nicosulfuron 9.2 % β/β , Rimsulfuron 2.3 % β/β, Dicamba 55 % β/β ,

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: Φιάλη  440gr

 ΠΕΡΙΕΧ. ΑΝΑ X/K:  Φιάλη 12

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ: 70257/05.12.2017

LINK MINAGRIC: Κλικ εδώ