Κατηγορία & τρόπος δράσης:

Μεταφυτρωτικό διασυστηματικό εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο της ομάδας των φαινοξυαλκανοϊκών για την καταπολέμηση πλατύφυλλων ζιζανίων. Απορροφάται από τα φύλλα των ζιζανίων, μετακινείται διασυστηματικά μέσα στους φυτικούς ιστούς δια μέσου συμπλάστη και αποπλάστη και συγκεντρώνεται στους νεαρούς μεριστωματικούς ιστούς όπου ανατρέπει τον κανονικό ρυθμό αύξησης των κυττάρων. Προκαλεί επιναστία και ασύμμετρη ανάπτυξη των φυτών με χαρακτηριστική συστροφή και παραμόρφωση νεαρών φύλλων και βλαστών.

Βασικά χαρακτηριστικά :

 ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ: MCPA 50 % β/ο

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: Φιάλη 680cc,  Δοχείο 2.8 lt

 ΠΕΡΙΕΧ. ΑΝΑ X/K:   Φιάλη 12 ,  Δοχείο 4

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ: 70008 / 13.12.2012

LINK MINAGRIC: Κλικ εδώ