Επέκταση της συνεργασίας μας με την εταιρία AIFAR AGROCHIMICA SRL Ιταλίας τόσο σε βιοδιεγέρτες όσο και σε ρυθμιστές ανάπτυξης